تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه101شناسه محصول: 724493
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه101

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه101

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه101

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه103شناسه محصول: 724486
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه103

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه103

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه103

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه102شناسه محصول: 724488
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه102

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه102

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه102

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه108شناسه محصول: 724419
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه108

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 56000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه108

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه108

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه107شناسه محصول: 724425
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه107

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 37000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه107

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه107

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه106شناسه محصول: 724430
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه106

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه106

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه106

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه105شناسه محصول: 724438
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه105

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 35000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه105

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه105

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه130شناسه محصول: 724094
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه130

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه130

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه130

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه129شناسه محصول: 724096
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه129

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 47000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه129

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه129

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه128شناسه محصول: 724098
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه128

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 48000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه128

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه128

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه127شناسه محصول: 724099
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه127

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه127

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه127

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه126شناسه محصول: 724101
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه126

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 41000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه126

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه126

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه125شناسه محصول: 724102
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه125

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 42000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه125

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه125

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه124شناسه محصول: 724104
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه124

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 40000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه124

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه124

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه123شناسه محصول: 724105
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه123

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 41000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه123

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه123

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه122شناسه محصول: 724109
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه122

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 42000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه122

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه122

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه121شناسه محصول: 724111
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه121

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 89000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه121

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه121

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه120شناسه محصول: 724112
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه120

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه120

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه120

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه119شناسه محصول: 724113
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه119

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه119

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه119

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه118شناسه محصول: 724114
موجود

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه118

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 46000تومان

برچسب ها :

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه118

فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه118

 

یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..

 

به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است


logo-samandehi